Waterwethouders tekenen samenwerkingsovereenkomst

8

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Rechts zittend voor de gemeente Strijen, wethouder Wilko van Tilborg.

Gisteren, woensdag 4 januari 2011, hebben de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard en het waterschap Hollandse Delta afgesproken zich gezamenlijk te buigen over het verbeteren van de afvalwaterketen.

De vijf ‘waterwethouders’ en de heemraad tekenden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

De verwerking van afvalwater is in beheer bij twee verschillende instanties. De gemeenten hebben de zorg voor de inzameling en het transport van afvalwater (riolering) en waterschap Hollandse Delta voor het hoofdtransport en de zuivering op de zuiveringsinstallaties (AWZI). Door de keten stroomt niet alleen afvalwater, maar ook grondwater ( lekkende buizen) en veel, heel veel regenwater. De afvalwaterketen is dus geen gesloten geheel. Bij veel neerslag stroomt de riolering over in het oppervlaktewater (riooloverstort). Hollandse Delta werkt samen met gemeenten om alle schakels in de afvalwaterketen af te stemmen om vervuiling van oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen en te werken aan een efficiente en doelmatige afvalwaterketen.

Afvalwater raken we kwijt via het douchputje, de gootsteen of het toilet, maar wat gebeurt daarna? Ondergronds wordt al het afvalwater ingezameld via het gemeentelijke rioolstelsel, dat zich in vrijwel elke straat bevindt. Via het rioolstelsel wordt het afvalwater afgevoerd naar rioolgemalen. Vanuit de rioolgemalen wordt het afvalwater onder druk en via persleidingen afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Hier wordt het uiteindelijk biologisch, met behulp van bacterien, gezuiverd.

Schakels
Het gezuiverde afvalwater, dat moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen, wordt uiteindelijk geloosd. Wat overblijft is zuiveringsslib, dat eerst wordt vergist. Hierbij komt methaangas (ook wel moerasgas genoemd) vrij waarmee op de AWZI’s electriciteit wordt opgewekt voor eigen gebruik. Het slib dat overblijft wordt vervolgens verbrand. Deze verborgen weg van het afvalwater wordt ook wel de afvalwaterketen genoemd. Het is namelijk een keten bestaande uit de schakels: inzameling, transport en zuivering van afvalwater.

Bron: Gemeente Strijen


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.