Oproep van de Brandweer: Houd brandkranen vrij

71

Brandkraan aansluitingDe meest gebruikte blusstof bij brand is water. Daarom hebben alle blusvoertuigen van de brandweer in de regio Zuid-Holland Zuid een watertank. Maar bij maximaal pompvermogen is een dergelijke tank binnen een tijdsbestek van enkele minuten helemaal leeg. In de straten en pleinen liggen brandkranen voor de brandweer. Het is van belang dat er direct een verbinding gelegd wordt tussen de brandkraan en de bluswagen. U kunt daar bij helpen!

U kunt de brandweer goed behulpzaam zijn wanneer u weet waar zich de dichtstbijzijnde brandkraan bij uw woning of bedrijf bevindt. Dat scheelt nakijken, dus tijd! Ook het (sneeuw en begroeiing) vrij houden van brandkranen is belangrijk. Een brandkraan, waarop een auto is geparkeerd, is onbruikbaar!

Herkennen brandkraan

U kunt de plaats van een brandkraan in uw buurt herkennen aan de brandkraanbordjes. Er zijn rood omrande brandkraanbordjes aangebracht tegen gevels, aanduidingen in rood op betonnen paaltjes of op witte (plastic) paaltjes. Het nummer achter de ‘B’ is het brandkraannummer. De beide andere getallen geven de afstand in meters aan, waar een brandkraan ten opzichte van het bordje is gelegen (gezien met de rug naar het bordje toe). De brandkraan zelf bezit een vierkant of ovaal deksel voorzien van de tekst ‘Brand-kraan’ of ‘Hydrant’. In het buitengebied zijn vaak gele driehoeken op het wegdek aange-bracht ter hoogte van een brandkraan/geboorde put.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit bericht kunt u terecht op de website van uw brandweerkorps. U kunt ook mailen naar communicatie@vrzhz.nl of bellen naar 088 – 636 50 00.

Bron: Gemeente Strijen