Disclaimer

De redactie van Strijen.info heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Strijen.info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Strijen.info garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De redactie van Strijen.info zal bij het plaaten van een nieuwsbericht altijd een bronvermelding doen. De informatie op deze site kan op ieder door de redactie van Strijen.info gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor de redactie van Strijen.info op geen enkele wijze verantwoordelijk is.De redactie van Strijen.info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat De redactie van Strijen.info de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Strijen info heeft rechten op alle foto’s die ze plaatsen indien u een foto wilt overnemen kunt u hier over een email sturen. zonder toestemming een foto overnemen is niet toegestaan.

Laatst aangepast:  Februari 2012