Ministerraad akkoord met herindeling Hoeksche Waard per 1 januari 2019

137

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van het herindelingsvoorstel van de Hoeksche Waard aan de Raad van State. De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

Het voorstel tot herindeling zijn ontstaan vanwege provinciaal initiatief. Daarmee passen ze binnen het beleid van het kabinet, waarbij herindelingen zoveel mogelijk van onderop tot stand komen. Daarmee sluit het kabinet aan bij de praktijk van de afgelopen decennia dat over het algemeen gemeenten of provincies zelf het initiatief nemen tot een gemeentelijke herindeling om zo de taken voor hun inwoners beter te kunnen uitvoeren.
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindelingen per 1 januari 2019.