De 4VanStrien avondvierdaagse van 22 t/m 25 mei in Strijen

153

STRIJEN – Sinds enkele jaren organiseert “ De 4 van Strien” de avondvierdaagse in Strijen en nabije omgeving.

Door middel van het wandelevenement verwacht de stichting bij te dragen aan de saamhorigheid binnen de Strijense gemeenschap en nabije omgeving. Zij verwachten dit te kunnen bereiken door het aantal deelnemers toe te laten nemen. Om dit te kunnen bereiken zijn een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Er is meer diversiteit in de wandelroutes, naast de gewone wandelaars kunnen nu ook hondenbezitters samen met hun viervoeter deelnemen. Als laatste zijn ook de eendaagse wandelaars van harte welkom. Zij kunnen nu inschrijven voor maar 1 avond waarvoor zij achteraf een aandenken ontvangen.

Naast de diversiteit zijn ook de “stempelposten” gemoderniseerd. De wandelaars worden nu snel gescand waardoor ze snel door kunnen wandelen. Aan het vertrek wordt voor drinken gezorgd en bij de stempelposten onderweg wordt een veelal gezonde versnapering aangeboden. De sfeer wordt uiteraard vooral door de wandelaars zelf verzorgd en een vertrek en aankomst, voorzien van muziek en vertier zal dit nog verder ondersteunen.

Naast 4 avonden feest, vindt de 4vanStrien het ook belangrijk dat de Avond4daagse duurzaam en schoon is. Om een Schone Avond4daagse te organiseren slaan zij de handen in een met NEDERLANDSCHOON en KWBN.

Dit evenement komt niet tot stand zonder de inzet van vrijwilligers en de bijdragen van sponsoren.

Noteer alvast dinsdag 22 mei t/m vrijdag 25 mei in de agenda. Meer informatie vind je op de website: <a href=”http://www.de4vanstrien.nl”>www.de4vanstrien.nl</a>