Bestuur PvdA Hoeksche Waard treedt per direct af. Deelname aan de verkiezingen is nog onzeker

320

HOEKSCHE WAARD –  De afgelopen week is in het AD regelmatig bericht over de PvdA Hoeksche Waard. En daar kwam de PvdA Hoeksche Waard niet erg positief vanaf. 

De onrust is ontstaan direct nadat het bestuur de concept kandidatenlijst bekend had gemaakt aan de leden die zich beschikbaar hadden gesteld voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 21 november 2018 voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. 

Helaas heeft het bestuur moeten constateren dat verkiesbare kandidaten na het bekendmaken van de conceptkandidatenlijst zonder respect voor elkaar, de leden en het bestuur en niet in het belang van onze partij hebben gehandeld.Er wordt vrijwel uitsluitend over “ik” gesproken en het “wij “ontbreekt volledig.

De kans op een betere toekomst onder onze leiding is daarmee naar de overtuiging van het bestuur van de PvdA Hoeksche Waard verkeken. Dit bestuur zal er niet in slagen alsnog de noodzakelijke verbetering in de verhoudingen te bereiken en is daardoor niet meer bereid om deze kandidatenlijst in de ledenvergadering te verdedigen .

Het bestuur is hierdoor uitermate teleurgesteld , voelt zich niet serieus genomen en is aangetast in haar integriteit. Het treedt daarom voltallig per direct af.

Onderstaande brief is verstrekt aan de leden van de PvdA Hoeksche Waard en ter info ook naar de pers verstuurd.


Aan de leden van de Partij van de Arbeid Hoeksche Waard.

Strijen , 1 augustus 2018.

Geachte leden ,

De afgelopen week is in het AD regelmatig bericht over de PvdA Hoeksche Waard.
En daar kwamen we niet erg positief vanaf.

De onrust is ontstaan direct nadat het bestuur de concept kandidatenlijst bekend had gemaakt aan de leden die zich beschikbaar hadden gesteld voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 21 november 2018 voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

Bij die bijeenkomst van woensdagavond 25 juli heeft het bestuur onze kandidaten uitdrukkelijkgevraagd ‘vanaf nu de moeizame periode van de afgelopen maanden’ te laten rusten, de persoonlijke tegenstellingen te overbruggen en zich in het belang van de partij met volle energie te storten op de toekomst, een goed uitslag bij de verkiezingen voorafgegaan door een intense campagne.

Het bestuur heeft naar beste eer en geweten op voordracht van de Commissie Kandidaatstelling , een zorgvuldig voorbereide en evenwichtige kandidatenlijst gepresenteerd, gebaseerd op het door de ledenvergadering vastgestelde fractieprofiel ( evenwichtige spreiding over het gebied , man / vrouw verhouding , teamvorming en vers bloed ).

Helaas heeft het bestuur moeten constateren dat verkiesbare kandidaten na het bekendmaken van de kandidatenlijst zonder respect voor elkaar, de leden en het bestuur en niet in het belang van onze partij hebben gehandeld.
Er wordt vrijwel uitsluitend over “ik” gesproken en het “wij “ontbreekt volledig.

De kans op een betere toekomst onder onze leiding is daarmee naar onze overtuiging verkeken. Dit bestuur zal er niet in slagen alsnog de noodzakelijke verbetering in de verhoudingen te bereiken en is daardoor niet meer bereid om deze kandidatenlijst in de ledenvergadering te verdedigen .

Het bestuur is hierdoor uitermate teleurgesteld , voelt zich niet serieus genomen en is aangetast in haar integriteit. Het treedt daarom voltallig per direct af.

Op de al aangekondigde ledenvergadering van 27 augustus 2018 zal onder onafhankelijk voorzitterschap vanuit het gewest Zuid Holland, een nieuw bestuur moeten worden gekozen. Aan dat bestuur de uitdaging om nog voor de officiële kandidaatsteling van 12 september een ledenvergadering uit te schrijven om het verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst door de ledenvergadering te laten vaststellen.

Tot de ledenvergadering van 27 augustus 2018 zal het huidige bestuur als demissionair bestuur alleen de lopende zaken behartigen. Het is een absolute noodzaak om op 27 augustus een nieuw bestuur te benoemen. Daarvoor is minimaal nodig dat er een voorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemd worden .

Aangemelde kandidaten zullen zonder bestuursaanbeveling aan de ledenvergadering worden voorgelegd.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk de aanvang van de vergadering melden bij de demissionaire-secretaris,
Hans van der Kellen , per email; hans_kellen@hotmail.com of per post te sturen naar Secretariaat PvdA afdeling Hoeksche Waard, Stoop van Strijenstraat 17 , 3291 GL Strijen.

Nogmaals en voor alle duidelijkheid: het behoort tot de verantwoordelijkheid van het nieuwe bestuur om een ledenvergadering uit te schrijven waarin het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst door de leden wordt vastgesteld.

Als de afdeling geen nieuw bestuur kan vormen en/of als er niet voor 12 september 2018 de noodzakelijke besluiten worden genomen, zal er door de PvdA Hoeksche Waard niet deelgenomen kunnen worden aan de verkiezing die op 21 november 2018 gehouden wordt voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

We hopen natuurlijk van harte dat die situatie zich niet zal voordoen en dat het het nieuwe bestuur gegeven is met een goed verkiezingsprogramma en een wervende kandidatenlijst de verkiezingen tot een succes te maken.

Met vriendelijke groet,
Namens het demissionaire bestuur,

Gee Rooimans , demissionair- voorzitter en Hans van der Kellen demissionair-secretaris.

Onderstaand ter kennisname: Het ‘Voorstel kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 21 november 2018’ zoals dat door het bestuur is uitgereikt aan de zeven kandidaten en nu geen formele status meer heeft.

De lijst: 

 • 1. Piet Westdijk, gemeente Binnenmaas , kern Puttershoek 
 • 2. Paulien Tanja , gemeente Strijen 
 • 3. Mark de Koning, gemeente Oud Beijerland 
 • 4. Piet Penning, gemeente Cromstrijen , kern Klaaswaal 
 • 5. Leontine Guldenaar, gemeente Oud Beijerland. 
 • 6. Jan Robbemond, gemeente Binnenmaas , kern ’s Gravendeel. 
 • 7. Iwan Mahadew, gemeente Oud Beijerland 
 • 8. Esdra Minnaard , gemeente Korendijk , kern Nieuw Beijerland 
 • 9. Frans Tuinder, gemeente Cromstrijen , kern Numansdorp 
 • 10. Hans van der Kellen , gemeente Strijen. 
 • 11. Eric Hitzert , gemeente Binnenmaas , kern Heinenoord. 
 • 12. Sija Boer e.v. Spruit , gemeente Binnenmaas , kern Heinenoord. 
 • 13. Kees van der Voorden , Oud Beijerland 
 • 14. Edwin Boehlé , gemeente Oud Beijerland. 
 • 15. Dick Hitzert , gemeente Binnenmaas , kern Heinenoord 

Opmerkingen;

 • 1  Kees van der Voorden heeft op 26 juli gemeld geen kandidaat meer te zijn voor een onverkiesbare plaats.
 • 2  Jan Maarten Dank is door een misverstand niet op de lijst van onverkiesbare kandidaten geplaatst. Het nieuwe bestuur wordt verzocht om hem daar alsnog op te zetten