Algemene Ledenvergadering Strijense IJsclub op vrijdag 30 november 2018

67

STRIJEN – Op vrijdag 30 november a.s. zal de jaarlijkse ledenvergadering van de Strijense IJsclub worden gehouden in de grote zaal van het Dorpshuis ‘Streona’ te Strijen. Aanvang: 20.00 uur.

Alle leden hebben inmiddels de convocatiekaart via de post mogen ontvangen, waarop de agendapunten staan vermeld. Ook onze nieuwe leden heten wij uiteraard van harte welkom.

Het bestuur hoopt ook dit keer weer op een grote opkomst. Deze avond kunt u uw stem laten horen voor nieuwe ideeën, suggesties etc. Aan het eind van de avond zal er de traditionele gratis verloting plaatsvinden, waarbij niemand met lege handen huiswaarts keert. Komt allen!

Agenda

1. Opening
2. Notulen
3. Verslag van de penningmeester
4. Verslag District en/of Gewestvergadering KNSB
5. Mededelingen
6. Verkiezing: aftredend en herkiesbaar: A. Versendaal, J. Engels en S. Herweijer
PAUZE
7. Benoeming kascommissie
8. Werkzaamheden a.s. winter
9 Rondvraag
10. Gratis verloting onder de leden
11. Sluiting

Het bestuur.

Meer informatie op: www.strijenseijsclub.nl en u kunt ons vinden op Facebook.