Onderscheidingen en overhandiging diploma’s aan de Brandweer Strijen

572
Foto's Gemeente Hoeksche Waard

STRIJEN – De leden van de brandweervereniging van de vrijwillige brandweer, post Strijen, hielden donderdag 31 januari 2019 hun jaarlijkse algemene ledenvergadering in de brandweerkazerne. Tijdens deze vergadering ontving een aantal leden een onderscheiding voor hun langdurig lidmaatschap van de vrijwillige brandweer (in de vorm van een ‚Äėvrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid) uit handen van locoburgemeester Piet van Leenen.

Twee brandweerlieden werden in het zonnetje gezet omdat zij al jaren voor de brandweer paraat staan, namelijk Dirk Vlot en Danny Veenendaal (beiden 12,5 jaar brandweerdienst). Twee andere jubilarissen, Jan Gerding (25 jaar) en Jan Pegels (30 jaar) waren door omstandigheden niet aanwezig en worden op een later moment gehuldigd.

Daarnaast overhandigde Piet van Leenen het diploma Manschap A aan Martijn Grootenboer, Cedric Duran en Jesse Hoogendijk. André Bruggeman behaalde het diploma Bevelvoerder, maar ook hij was gisteravond verhinderd.

Tot slot spraken locoburgemeester Piet van Leenen en ploegchef Biem Mol hun grote waardering uit voor de inzet, betrokkenheid en duidelijk voelbare onderlinge saamhorigheid van de Strijense brandweermannen en -vrouw.