Waterschap gooit belasting fors omhoog

596
Waterschap Hollandse Delta gooit de premies volgend jaar fors omhoog. Dat is nodig omdat er veel achterstallig onderhoud is aan zuiveringsinstallaties en wegen.Een gemiddeld huishouden in de Hoeksche Waard is door de hogere premies komend jaar enkele tientjes meer kwijt.
 

Per huishouden gaat het om een verhoging van het basisbedrag met 16 euro. Daar komt 20 euro voor verontreinigingsheffing en 20 euro voor zuiveringsheffing bij.

Ook eigenaren van grond gaan per hectare veel meer betalen. Deze bedragen moeten in het najaar worden vastgesteld.

Hollandse Delta zegt dat er in het verleden is bezuinigd op het onderhoud om de tarieven laag te houden. Daarom is nu een inhaalslag nodig.

Op het onderhoud aan de dijken is nooit beknibbeld, benadrukt het waterschap. ,,Die zijn op orde en veilig”, meldt Hollandse Delta. “Het gaat bijvoorbeeld om renovatie en vernieuwing van rioolwaterzuiveringsinstallaties en investeringen in onderhoud aan wegen en watersystemen.”

De fikse upgrade maakt dat er nieuw personeel nodig is. Daarom maakt Hollandse Delta ook geld vrij voor de werving van personeel. Het waterschap heeft nog 80 vacatures in te vullen. Daarnaast komen er nog dertig nieuwe banen bij.