Het Holocaustmonument ‘Levenslicht’ is vanaf 29 januari te zien in Strijen en er is een Stille tocht op vrijdag 31 januari in Strijen

244
Foto's gemeente Hoeksche Waard

HOEKSCHE WAARD – Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld staan we daar bij stil. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit de Hoeksche Waard, is van 23 tot en met 31 januari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan 170 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.

De stenen voor de 170 gemeenten waren in zijn totale omvang te zien in Rotterdam

In Rotterdam was het monument op donderdag 16 januari eenmalig in zijn totale omvang te zien. Hierna zijn de stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al generaties lang. Ook uit de Hoeksche Waard zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord en is het lichtmonument te zien. Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt.

Holocaustmonument ‘Levenslicht’ te zien in de Hoeksche Waard

Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Gemeente Hoeksche Waard, is van op drie locaties in de Hoeksche Waard het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien:  

  • 23, 24 en 25 januari in Piershil bij het monument voor de burgerslachtoffers.
  • 26, 27 en 28 januari in Oud-Beijerland bij het Joods Monument ‘Am j’Israel Chai’.
  • 29, 30 en 31 januari in Strijen bij ingang van het museum Het Land van Strijen. In het museum is een kleine expositie met foto’s van de plaatsen waar de Joden gewoond hebben in Strijen. Strijen heeft ook een Joodse synagoge gehad en een joodse badhuis. Daarvan zijn nog sporen in Strijen ter vinden.

Het monument is iedere dag van 16.30 tot 20.00 uur te bekijken. Er zijn 2 mensen bij het Levenslicht aanwezig om erover te vertellen.

Officiële herdenking op maandag 27 januari

Op 27 januari is er bij het monument in Oud-Beijerland om 19.00 uur een officiële herdenking met een toespraak van burgemeester Jan Pieter Lokker. Mevrouw Alie van den Berg vertelt over haar ervaringen in de oorlog en Amy van Schaick van OBS De Tandem leest een gedicht voor. Aansluitend is het mogelijk om na te praten met een kopje koffie bij Restuarant Heeren van Beijerland.

Stille tocht op vrijdag 31 januari

Op de laatste dag vrijdag 31 januari wordt er in Strijen een stille tocht  gehouden langs de huizen waar de joden gewoond hebben en waar nu Stolpersteine liggen. Op elke steen wordt een roos gelegd. De tocht begint om 19.00 uur en duurt 30 minuten. De startplaats is het museum aan de Kerkstraat 47 in Strijen en gaat richting Molenstaat en dan door de Kerkstraat terug naar het Joodse gedenkmonument.