Dit ga je in 2021 betalen voor de inzameling van afval in de Hoeksche Waard

448
Foto PR

HOEKSCHE WAARD – Als inwoner van de Hoeksche Waard betaalt u afvalstoffenheffing. Deze vergoeding gebruikt de gemeente om uw huisvuil op te laten halen en te verwerken door de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD HW). Het bedrag om uw huisvuil te verwerken gaat omhoog.Komend jaar in 2021 betalen inwoners van de Hoeksche Waard per huisaansluiting € 152,60 ( in 2020 was dit € 151,50 )  voor het basistarief. De stijging was van 2019 naar 2020 gemiddeld 33 euro per inwoner dit jaar stijgen de tarieven minder hard. Door het systeem Goed scheiden loont hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Minder restafval aanbieden betekent een lagere afvalstoffenheffing.

De gemeenteraad stelt deze tarieven in december 2020 vast samen met de andere belastingverordeningen 2021. Het college van de gemeente Hoeksche Waard stelde tijdens het Burgemeester en Wethouders overleg ( B & W ) op dinsdag 13 oktober de onderstaande tarieven voor 2021 vast.

NIEUWE TARIEVEN 2021

  • € 152,60 ( in 2020 was dit € 151,50 )  voor het basistarief. – Stijging € 1,10
  • € 8,26 voor een 240 liter ( tarief in 2020 was dit € 8,25 ) , Stijging € 0,01 per lediging
  • € 5,51 voor een 140 liter ( tarief in 2020 was € 5,50 – ) Stijging € 0,01 per lediging

  • € 1,36 ( tarief in 2020 was € 1,35 )  voor een toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer . Stijging 0,01 per lediging

TARIEVEN 2020 EN 2019

  • € 151,50 ( in 2019 was dit € 128,50 )  voor het basistarief. 
  • € 8,25 voor een 240 liter ( tarief in 2019 was € 7,50 ) 
  • € 5,50 voor een 140 liter ( tarief in 2019 was € 5,- ) 

  • € 1,35 ( tarief in 2019 was € 1,25 )  voor een toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer . 

Voor het aanbieden van GFT, papier en PMD worden geen kosten in rekening gebracht die zitten verwerkt in het basistarief.

De afrekening van het variabele tarief van voorgaande jaar ontvangt u jaarlijks in de maand februari.De afvalstoffenheffing, zowel het basistarief als het variabele tarief, zal door SVHW worden geïnd. 


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.