Algemene Ledenvergadering Strijense IJsclub verplaatst naar: Vrijdag 26 maart 2021

23

Strijen – In verband met de aangescherpte Coronamaatregelen is een  nieuwe datum voor de ledenvergadering van de Strijense IJsclub gepland op: Vrijdag 26 maart 2021  om 20.00 uur in Dorpshuis Streona te Strijen. 

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Verslag van de penningmeester
 4. Verslag District en/of Gewestvergadering KNSB
 5. Mededelingen
 6. Verkiezing: aftredend en herkiesbaar: Chr. Reedijk en A.J. Kuipers,

aftredend en niet herkiesbaar: P. Reedijk.                                                                  

PAUZE                     

 1. Benoeming kascommissie
 2. Werkzaamheden a.s. winter
 3. Rondvraag
 4.  Gratis verloting onder de leden
 5.  Sluiting

 

Coronamaatregelen:

Op de avond van de Algemene Ledenvergadering zal de nodige aandacht worden besteed om de corona maatregelen te handhaven. 

Mocht de Algemene Ledenvergadering niet doorgaan of er belangrijke wijzigingen zijn, dan melden wij dit via website en Facebook. 


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.