Expositie Hoeksche Waardse Ambtsketens van zaterdag 3 juni tot 26 augustus in Museum het Land van Strijen

12

Het gevolg van de herindeling van de Hoeksche Waard in 2019 was dat de Ambtketens van de 14 gemeenten in de kast zouden verdwijnen.Maar gelukkig mogen ze geëxposeerd worden in de museums van de Hoeksche waard. Sinds de eenwording is er voor de Hoeksche Waard een nieuwe gemaakt die recht doet aan alle dorpen. De geschiedenis van de keten gaat terug naar de negentiende eeuw. Het zou te ver voeren om hier al de penningen te beschrijven maar de penning van Strijen is door Arjan van der Hoek van Gemeente Hoeksche Waard uitvoerig beschreven. Met toestemming van hem hier zijn bevindingen van de penning van Strijen.

De ambtspenning is sierlijk vormgegeven, waarbij zowel het Rijkswapen als gemeentewapen in een reliëf zijn uitgevoerd. Het Rijkswapen heeft een hoog reliëf. Vooral de kroon op het wapenschild van het Rijkswapen en de leeuwen vallen op door het hoge reliëf en formaat. Onder het lint van het Rijkswapen zijn de initialen H.B. zichtbaar, wat staat voor H. Bouscholte. Het gemeentewapen aan de andere kant van de ambtspenning is in hoog reliëf uitgevoerd. Onder het wapen staat de gemeentenaam vermeld op een lint. Opvallend is de kijkrichting van de leeuwen als schildhouders, in vergelijking met de leeuwen van het Rijkswapen.

 De penning heeft een zilverteken aan de kant van het gemeentewapen. Het meesterteken staat in de penning aan de kant van het Rijkswapen/ketting. Het meesterteken geeft aan dat de ambtsketting gemaakt is door de Gebroeders G.H. Bouscholte, goud- en zilversmeden van Z.K.H. Prins Hendrik in ’s-Gravenhage. De gemeente Strijen heeft in 1853 de penning aangeschaft met de ketting. In het raadsbesluit van 11 januari 1853 staat dat met de vaststelling van een begrotingswijziging 32,20 gulden de aankoop van een zilveren penning met een keten werd goedgekeurd In de verantwoording van het financiële jaar 1853 staat vermeld dat het onderscheidingsteken 32,20 gulden kostte. De betaling vond plaats in april 1853.

Over het algemeen kostte een penning bij de gebroeders G.H. Bouscholte 20 gulden. Vermoedelijk heeft de ketting 10 gulden gekost. De overige kosten waren zeer waarschijnlijk 1,80 gulden voor de gedraaide doos met fluweel bekleed en 40 cent verzendkosten. Het boek over de Ambtsketens is te koop in museum Heinenoord.

 

Al de ambtsketens zullen vanaf 3 juni tot en met 26 augustus tentoon gesteld worden in museum “Het Land van Strijen”

Voor openingstijden zie website  www.hetlandvanstrijen.com


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.