Vrij zeldzame koereiger in het Oudeland van Strijen

156

STRIJEN – Langs de Bovenweg in het Oudeland van Strijen loopt al enige tijd een koereiger. Dit vrij zeldzame reigertje houdt zich op tussen de koeien. Ronald in ’t Veld medewerker beheer bij Staatsbosbeheer zag de vogel daar op 16 juli jl.  

Koereigers worden de laatste jaren in toenemende aantallen in Nederland aangetroffen. Het is wereldwijd een hele algemene verschijning. Sterker nog, ik denk dat menig vakantieganger ze wel eens heeft gezien in Zuid-Europa of tijdens een safari in Afrika of Azië. De soort is vanuit Afrika en Spanje sinds de vorige eeuw duidelijk bezig met een opmars naar het noorden.

Toekomstige broedvogel?

Een paar jaar geleden troffen boswachters Thomas van der Es en Jacques van der Neut van Staatsbosbeheer 3 koereigers aan op het eiland de Sassenplaat in het Hollands Diep. De vogels waren begin juli volledig in ‘broedkleed’. Dat wil zeggen dat ze mooie oranjebruine vegen krijgen op de borst en kruin. Een nest of jonge vogels werden daarna niet gevonden. De Sassenplaat ( tussen Moerdijk en Strijensas) is een uitermate geschikte locatie voor reigers en lepelaars. In Zuid-Europa zie je vaak dat koereigers aansluiting vinden op zo’n broedeiland.

Gek op grazers

Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan water, en aan te treffen in weilanden met koeien, paarden of schapen. Ook liften ze graag op de rug van een schaap of koe mee. De afgelopen weken zijn er al diverse waarnemers wezen kijken bij de koereiger in het Oudeland. De foto van de reiger op een koe is niet gemaakt, maar wat niet is kan nog komen.

Foto’s en Tekst: Thomas van der Es – Boswachter Staatsbosbeheer – Biesbosch + Zuid-Hollandse Eilanden