Strijen akkoord met statutenwijziging Acis

25

Strijen: Het heeft even geduurd, maar vandaag stemde dan ook de laatste gemeente in de Hoeksche Waard eindelijk in met statutenwijziging voor Stichting Acis. De wijziging is noodzakelijk in verband met veranderde landelijke regelgeving en had al op 1 augustus jl. gerealiseerd moeten zijn. 

Sinds de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs in 2004 is de invloed van de gemeente op Stichting Acis zeer beperkt. De Raad van Strijen greep de statutenwijziging (een van de weinige bevoegdheden die de gemeente nog heeft) aan om haar beperkte invloed te doen gelden en de personele unie die Acis sinds 1 januari jl. met zusterstichting OVO HW (openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard) vormt, te ontbinden.

Daarmee begaf de gemeente zich op juridisch ‘glad ijs’. Nadat Acis de gemeenteraad hier op had gewezen en het College van B&W tot dezelfde conclusie was gekomen, haalde de raad dan toch bakzeil. Dat ging niet zonder slag of stoot. Met name de VVD fractie toonde zich een slechte verliezer door Acis en OVO zonder enige onderbouwing te verwijten geen onderwijsvisie te hebben en met een verkokerde blik naar de vergrijzende Hoeksche Waard te kijken. Dat terwijl Acis steeds heeft aangegeven de beoogde fusie met het voortgezet onderwijs nu juist om onderwijskundige redenen aan te willen gaan en onder andere afstroom in de onderbouw van het VO te beperken.

De woordvoerder van Groen Links, in eerdere raadsvergaderingen nog scherp in zijn oordeel, bracht  nu voor het eerst enige nuance aan. Wel was hij nog altijd van mening dat het openbaar voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard het best af zou zijn wanneer het zou worden overgedragen aan een onderwijsstichting buiten de Hoeksche Waard…. Ook deze stelling werd niet onderbouwd. Het is dan ook de vraag of Groen Links vindt dat de vitaliteit van de Hoeksche Waard er bij is gebaat alle andere maatschappelijke instellingen eveneens buiten de Hoeksche Waard te plaatsen.

Nu de nieuwe statuten zijn aangenomen, zal het Acis bestuur worden omgezet in een Raad van toezicht. De bestuurstaak wordt opgedragen aan de huidige algemeen directeur, die Voorzitter van het college van bestuur wordt. Een motie van de VVD die moet voorkomen dat leden van de Raad van toezicht van Acis in dezelfde functie kunnen worden benoemd bij Stichting OVO kreeg steun van alle partijen. In de andere vier gemeenten is een dergelijk voorbehoud echter niet gemaakt.

Gelukkig heeft Acis al lang een heldere onderwijsvisie geformuleerd en 23 scholen met een goede kwaliteit en een stijgend marktaandeel. De soms moeizame politieke verhoudingen en trage besluitvorming van een enkele gemeente hebben daar geen invloed op.

Bron: Acis


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.