Gemeente Strijen pakt onrechtmatig grondgebruik aan

3

Onrechtmatig grondgebruik aangepakt.

Strijen gaat het onrechtmatig gebruik van grond in de gemeente onder de loep nemen.

Volgende week krijgen ongeveer 100 bewoners, waarvan het vermoeden bestaat dat zij onterecht gemeentegrond in gebruik hebben genomen, een brief hierover. Het doel is om de eventueel onrechtmatige situaties weer legaal te maken.

Het is volgens de gemeente Strijen niet eerlijk wanneer de ene inwoner zich meer rechten toeëigent door bijvoorbeeld een extra stuk grond illegaal in gebruik te nemen. De gemeente gaat overigens niet bij voorbaat al uit van kwade opzet. Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe bewoners die niet weten dat een deel van hun tuin eigenlijk gemeentegrond is. Daarom is ervoor gekozen iedereen persoonlijk een brief te sturen.

Honderd locaties
Een eerste inventarisatie aan de hand van onder meer luchtfoto’s en wijkschouwen, leverde ruim honderd locaties op waar mogelijk sprake is van onrechtmatig grondgebruik. Het gaat soms om een paar vierkante meter maar er zitten ook grotere percelen bij. Directe aanleiding voor het onderzoek is een wijziging in het Burgerlijk Wetboek. Hierin is de verjaringstermijn voor erfdienstbaarheden verkort van 30 naar 20 jaar.

Ten aanzien van verjaring van eigendomsvorderingen veranderde de wetswijziging weinig aan de reeds bestaande juridische situatie, maar het onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de gemeente gaf wel aanleiding om het onrechtmatige gebruik van gemeentegronden te onderzoeken. De intentie is om onrechtmatige situaties waar mogelijk te legaliseren.
In 2012 wordt per individueel geval bekeken wat de beste oplossing voor beide partijen is.

Bron: Gemeente Strijen