Beperkte dijkbewaking in regio

9

Beperkte dijkbewaking in de regio.

Sinds donderdag 5 januari 2012 is beperkte dijkbewaking ingesteld door de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland. Heden, 13.50 uur, ziet het er voor de regio Hoeksche Waard vooralsnog gunstig uit.

Beperkte dijkbewaking houdt in dat dijken extra gecontroleerd worden door medewerkers van het waterschap. Een volledige dijkbewaking, waarbij ook vrijwillige dijkwachten worden ingezet, wordt niet verwacht. Uiteraard blijven de waterschappen de komende uren extra alert. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Rijkswaterstaat, de beide waterschappen en de politie Zuid-Holland Zuid stemmen de te nemen maatregelen onderling en met de betrokken gemeente af.

Stand van zaken hoogwater
De laatst verwachte waterstandenzijn: Dordrecht om 16.29 uur – 2:27 meter +NAP, om 02.39 uur – 2:40 meter+NAP. Krimpen aan de Lek om 15.10 uur – 2:36 meter +NAP en om 02:30 uur – 2:29 meter +NAP.

Stand van zaken gemeenten Papendrecht en Alblasserdam

In een deel van polder Nieuwland, Papendrecht en Alblasserdam, is een brief verspreid aan de bedrijven en inwoners waarin de stand van zaken met betrekking tot het hoogwater en de mogelijke gevolgen daarvan. Daarnaast wordt fysiek langsgegaan bij de aanwezige bedrijven.

Stand van zaken gemeente Zwijndrecht
Er staan extra bigbags met zand op de kade van Zomerlust. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst bij de toegang naar Veerplein en Maasplein. Gisteren is in Zwijndrecht in een beperkt/bedreigd gebied huis-aan-huis een brief bezorgd.

Stand van zaken Hendrik-Ido-Ambacht
Bewoners en bedrijven in buitendijks gebied hebben een brief ontvangen. Actuele informatie is op de website van de gemeente te vinden. Er zijn, waar nodig, afzettingen en hoogwaterborden geplaatst.

Stand van zaken Dordrecht
Op vier plaatsen is de mogelijkheid om zandzakken af te halen. Hoek Boomstraat/Taankade, hoek Roobrug/Nieuwe haven en hoek Leuvebrug/ Voortstraat en tot slot op de gemeentewerf op de Kerkenplaat. Daarnaast worden de kades in de gaten gehouden en wanneer nodig afgesloten.

Informatie
Vragen over hoogwater kunnen worden gesteld via het publieksinformatienummer 078 – 635 5540.

Bron: Gemeente Strijen


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.