Gemeente Strijen maakt bezwaar tegen laagvlieggebied

13

Helikopers boven de Hoeksche Waard.

Het college van B&W van Strijen gaat bij het ministerie bezwaar maken om haar gemeente aan te wijzen als laagvlieggebied voor helikopters.

Defensie heeft onlangs een nieuwe vergunning daartoe aangevraagd bij de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Over het laagvliegen in de gemeente Strijen is in het verleden al de nodige commotie geweest. Niet alleen omdat er boven aangewezen natuurgebied wordt gevlogen, maar ook de ongerustheid onder de inwoners met betrekking tot onder meer de geluidsoverlast bij het laagvliegen. Er is de afgelopen jaren regelmatig overleg geweest met de vliegbasis Gilze-Rijen, waar de helikopers gestationeerd zijn. Maar ook in de Strijense gemeenteraad werden vragen gesteld over het laagvliegen.

,,Daarom nemen we nu graag de gelegenheid te baat om zienswijzen in te sturen. Gezien de onrust bij onze inwoners en het feit dat er over natuurgebieden wordt gevlogen, moeten we dit als college gewoonweg afkeuren. En door deze aanvraag worden wij nu als gemeente in de gelegenheid gesteld onze bedenkingen hierover kenbaar te maken,’’ aldus de verantwoordelijke wethouder Wilko van Tilborg.

Aangezien de vergunningaanvraag niet alleen de gemeente Strijen aangaat, maar ook de buurgemeenten is Van Tilborg voornemens de bezwaren breder in te steken. ,,We kunnen ons voorstellen dat ook andere gemeenten hier moeite mee hebben. We zullen dan ook binnen de Hoeksche Waard onze collega’s polsen. Samen staan we tenslotte sterker.”

Bron: Gemeente Strijen