RIVM gaat rubberkorrels kunstgrasvelden onderzoeken naar aanleiding van nieuwe bevindingen

50

REGIO – Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan nader onderzoek doen naar de milieurisico’s van rubberkorrels in kunstgrasvelden. Dit naar aanleiding van nieuwe bevindingen van onderzoeksprogramma Zembla.  

Eerder maakten diverse voetbalclubs bekend niet meer op kunstgras te willen spelen omdat er te hoge concentraties kankerverwekkende stoffen in het rubbergranulaat zouden zitten. Dat granulaat wordt uitgestrooid over kunstgrasvelden zodat ze lijken op een echt grasveld.   
 
Toen het gebruik van de korrels in kunstgrasvelden werd toegelaten in 2007 was de afspraak dat de ‘waterkwaliteitsbeheerder’ zou controleren of er vervuiling optreedt rondom kunstgrasvelden. Uit onderzoek van Zembla blijkt nu dat er nooit onderzoek is gedaan naar mogelijke vervuiling.

Ook ontdekte Zembla dat op veel plekken onder kunstgrasmatten sprake is van bodemverontreiniging. Het tv-programma heeft twintig onderzoeksrapporten in handen waaruit blijkt dat onder die velden verontreiniging is aangetroffen. In meerdere gevallen gaat het om een ‘ernstige verontreiniging’.