Bovenweg Strijen aan de zijde van de Kievitstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met een permanente blokkade

461

STRIJEN – De Bovenweg in Strijen is al enige tijd afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Mede vanwege de reparatiewerkzaamheden die het waterschap heeft uitgevoerd. Het waterschap wil deze situatie permanent maken en gaat daarom een verkeersbesluit nemen.

Het besluit houdt in dat de Bovenweg aan de zijde van de Kievitstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met een permanente blokkade. Gebruikers van land aan de Bovenweg kunnen deze blijvend bereiken via de Oudendijk. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen de Bovenweg in beide richtingen blijven gebruiken.

Redenen hiervoor zijn de onwenselijke verkeerssituatie voor (brom)fietsers en de breedte van de weg. De Bovenweg wordt dan voor een gedeelte een (brom)fietspad. Hiermee wil het waterschap de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren.

Inloopbijeenkomst

Om dit voornemen toe te lichten organiseert waterschap Hollandse Delta op donderdag 28 maart een inloopavond bij het steunpunt van het waterschap aan de Hoekseweg 1 in Strijen. U bent welkom tussen 17.00-19.00 uur.

Tijdens de inloopbijeenkomst is het ontwerp-verkeersbesluit beschikbaar. Het besluit houdt in dat de Bovenweg aan de zijde van de Kievitstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met een permanente blokkade. Gebruikers van land aan de Bovenweg kunnen deze blijvend bereiken via de Oudendijk. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen de Bovenweg in beide richtingen blijven gebruiken.

Voor dit verkeersbesluit heeft het waterschap gekozen voor een uitgebreide procedure. Dit betekent dat het ontwerp-besluit de eerste week van april gepubliceerd wordt via www.overheid.nl. Vervolgens heeft u zes weken de tijd om eventuele zienswijzen op dit verkeersbesluit in te dienen. Daarna volgt de behandeling en beoordeling van de zienswijzen. En daarna volgt definitieve vaststelling van het verkeersbesluit door het dagelijks bestuur. Ook dit besluit wordt te zijner tijd bekend gemaakt via www.overheid.nl. Indieners van een zienswijze worden geïnformeerd over het definitieve besluit en de beoordeling van de zienswijze. Tegen het definitieve besluit kan beroep bij de Rechtbank worden aangetekend.