Lintjesregen: Deze 5 Strijenaren kregen vandaag een lintje

1158
Foto Gemeente Hoeksche Waard

In Alcazar  in Puttershoek mocht burgemeester Govert Veldhuijzen van de Gemeente Hoeksche Waard vrijdagmorgen 26 april maar liefst 24 mensen decoreren tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 3  inwoners zijn geridderd! 5 inwoners van Strijen kregen een lintje! Voor een overzicht van alle onderscheidingen in de Hoeksche Waard klik je hier.

De volgende personen uit Strijen kregen een lintje!

  1. Chris van Ballegooijen, 73 jaar, Strijen
  2. Riet van Antwerpen-Snel, 70 jaar, Strijen
  3. Arie Geluk, 84 jaar, Strijen
  4. Nico Moret, 61 jaar, Strijen
  5. Rika van Ballegooijen-van de Griend, 72 jaar, Strijen

Onderstaand een deel uit de speech van de burgemeester waarin hij uitlegt waarom deze inwoners uit Strijen in aanmerking kwamen voor een Koninklijke onderscheiding.

De heer en mevrouw Van Ballegooijen, met u als echtpaar mag ik beginnen.

Wat fijn dat u beiden zich al vele jaren inzet voor de samenleving en in het bijzonder voor het cultuurbehoud in Strijen. Het museum “Het Land van Strijen” is sinds 2004 voor u beiden een 2ethuis, of is het misschien andersom en is het museum uw thuis? In ieder geval verblijven jullie daar samen minimaal 50 uur per week en zonder u beiden zou het museum er niet zo uitzien als nu. U beiden zorgen ervoor dat er zelfs busreizen naar Strijen worden georganiseerd om het museum te bezoeken waardoor het aantal bezoekers gemiddeld op 2500 komt per jaar! U zet Strijen en daarmee de Hoeksche Waard op de kaart!

Ik geef een korte opsomming wat u allemaal doet voor het museum: u geeft rondleidingen, verzorgt de PR en organiseert – zoals gezegd – busreizen, regelt wisselexposities, regelt de planning voor de andere vrijwilligers, verricht onderhoud en dan zijn er nog vele hand- en spandiensten waarschijnlijk niet genoemd.

Tevens is de heer Van Ballegooijen 28 jaar voorzitter geweest van de Zondagsschool in Strijen. Naast uw werkzaamheden voor het museum, ziet u ook nog kans om bestuurslid te zijn van de Dragers Vereniging Rijnmond, ook mooi en waardevol werk!

Meneer en mevrouw Van Ballegooijen, voor al uw diensten voor de samenleving heeft het

de Koning besloten dat ik u beiden de versierselen die horen bij een Lid in de Orde van Oranje-Nassau mag opspelden. Van harte gefeliciteerd!

De heer Moret

Via Numansdorp gaan we naar Strijen, naar de heer Moret. Geboren en getogen in Strijen. Naast dat u er uw hele leven al woont kent ook bijna iedereen uit het dorp u van de vrijwilligerstaken die u verricht.

Want u begon zelfs al in 1973 als vrijwilliger bij de Internationale beweging Youth for Christ. U gaf bijbelstudieles en was een gesprekspartner voor jongeren. Maar dat was nog niet genoeg. U bouwde zelfs een heuse muziekstudio waar u muziekavonden organiseerde voor de jongeren. Mooi! Dit heeft u ruim 15 jaar gedaan.

Vanaf 2001 tot heden bent u vrijwilliger van de Hervormde gemeente Strijen met ruim 2600 leden! Vanaf het begin tot heden bent u ouderling. Maar daarnaast vervult u nog vele andere taken bij de kerk. U bent lid van de Evangelisatiecommissie, de jeugdcommissie en de zendingscommissie. U beheert de website, verzorgt de kopij voor de Kerkbode, organiseert gebedsbijeenkomsten en tussendoor legt u ook huisbezoeken af. En dan weet u ook nog tijd te vinden om jaarlijkse Alpha cursussen te initiëren waarin aan de deelnemers uitleg wordt gegeven over het christelijk geloof.

Als ik uw uren, die u wekelijks besteedt aan al dit werk, optel, dan bent u niet veel thuis, mijnheer Moret, en staat u dagelijks vele uren klaar als vrijwilliger voor de kerkelijke samenleving in Strijen.

Dat is  Zijne Majesteit de Koning ook niet ontgaan en daarom heeft hij besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd!

De heer Geluk

dhr en mw Geluk – Foto Gemeente Hoeksche Waard

Uw naam straalt al zoveel betekenis uit, maar uw respectabele leeftijd van 84 jaar (bijna 85) is zeker het noemen waard gelet op de activiteiten die u nog steeds verricht.

U begon in 1963 als organist van de Nederlandse Hervormde Kerk in Mookhoek. Dit heeft u 25 jaar gedaan. In 1990 werd u organist van de Nederlandse Hervormde Kerk in Cillaarshoek. Ook hier bediende u zelfs 26 jaar het orgel bij kerkdiensten, bruiloften en begrafenissen. Bij beide kerken was u gemiddeld 10 uur per week bezig met de voorbereidingen en met het bespelen van het orgel.

Ik ben altijd gefascineerd welk prachtig geluid uit zo’n geweldig groot orgel in de kerk komt en het lijkt me voor een organist zoals u bent, altijd weer spannend om dit op de juiste manier te doen.

2 jaar geleden heeft u een klein stapje terug gedaan en nu bent u lid van de organistengroep van de Grote Kerk in Strijen. U bent nog steeds actief bij kerkdiensten, bruiloften en begrafenissen, maar het aantal uren is iets afgenomen Een verstandig besluit, denk ik,  na 53 jaar wekelijks zoveel werk te hebben verzet!

Ik kan u mededelen dat de Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd!

Mevrouw van Antwerpen

Vanaf 1983 tot heden bent u een trouw vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Strijen. U bent altijd beschikbaar om de supporters en spelers in de kantine te voorzien van eten en drinken. Ook bij toernooien en evenementen bent u aanwezig.

In 1995 bent u secretaris geworden bij Zangvereniging Kunstmin in Strijen en vanaf 2010 bent u voorzitter. Maar u beperkt zich niet alleen tot de werkzaamheden als voorzitter, u bent betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse uitvoeringen en diverse concertreizen.

Maar u zag nog kans om een 3evrijwilligerstaak erbij te gaan doen, sinds 2014 bent u vrijwilliger bij De Hoge Weide in Strijen. Ook daar bent u van de catering: u serveert maaltijden meer uit en verricht allerlei werkzaamheden in het restaurant.

Ik ben blij u te kunnen mededelen dat de Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefelicteerd!