VVD Hoeksche Waard tegen OZB-verhoging!

127

Hoeksche Waard – De VVD Hoeksche Waard heeft kritiek op de financiële paragraaf van de perspectiefnota. De hoeveelheid aan ideeën die door de coalitie in het coalitieakkoord zijn opgeschreven hebben nu een prijskaartje gekregen en dat liegt er niet om. Om alles te kunnen uitvoeren komt de gemeente de komende jaren miljoenen tekort en dat wil het college oplossen met het verhogen van belastingen. De verkiezingsbelofte om de OZB niet te verhogen wordt door de coalitiepartijen weer niet waargemaakt. De VVD is het hier absoluut mee oneens. Dit heeft de VVD tijdens de Algemene Beschouwingen duidelijk gesteld. 

Arnold de Man, fractievoorzitter en raadslid van de VVD in de Hoeksche Waard,

Fractievoorzitter Arnold de Man: “Het kan toch niet zo zijn dat we alle ideeën en plannen maar klakkeloos uitvoeren, weigeren keuzes te maken en dat de burger dan maar weer in de buidel moet tasten. We zouden met onze nieuwe gemeente toch efficiënter met geld omgaan? En wat voor verrassingen uit het verleden krijgen we nog gepresenteerd? De gemeente is nog niet “in control’ qua financiën. Dan kan je toch niet alleen maar harder gaan dweilen in plaats van de kraan dicht te draaien? Wij vragen om voorzichtigheid in plaats van een waslijst aan initiatieven waarvan helemaal nog niet duidelijk is of onze inwoners erop zitten te wachten en of ze überhaupt iets toevoegen.” 

De VVD heeft in de algemene beschouwingen nadrukkelijk aandacht gevraagd voor gezonde financiën, realisatie van woningbouw in de hele Hoeksche Waard, goede plannen voor verbeteren van de mobiliteit, een goed reisalternatief tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel en een gedegen plan om de duurzame ambities waar te maken zonder dat dit de belastingbetaler meer kost. Kritiek is er vanuit de VVD op allerlei studies, 0-metingen en uitblijvende adviezen over jeugdzorg, armoedebeleid etc. terwijl er daarvan geen stuiver terecht komt bij het oplossen van problemen en helpen van inwoners. 

De Man vindt de gepresenteerde perspectief nota onbegrijpelijk: “Hoe kan het dan dat het college nu binnen 6 maanden voor de tweede keer op rij de OZB wil verhogen? De belofte van bijna alle partijen tijdens de verkiezingen was toch dat de lasten niet omhoog zouden gaan? Wij dringen er bij het college op aan om in de begroting 2020 nog eens kritisch te kijken of alles wel nodig is. Als VVD willen wij dat geen enkele inwoner erop achteruit gaat bij alles wat dit college van plan is”.