Oranjevereniging Strijen op zoek naar bestuursleden en ideeën voor voor Koningsdag 2020

110

Strijen – De Oranjevereniging Strijen is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden waaronder een voorzitter en een secretaris. Tevens is de vereniging ook al druk bezig met de voorbereiding voor Koningsdag 2020 en alle ideeën hiervoor zijn welkom.

Vacatures:

Wij zoeken een nieuwe voorzitter, iemand die het boegbeeld kan zijn van de vereniging en boven politieke partijen of kerkgenootschappen staat.Dus iemand die er voor iedereen is, je moet wel achter de principes van de vereniging staan en dus achter het Koningshuis.

Tevens zoeken we een nieuwe secretaris en jonge enthousiaste mensen, die ons met nieuwe ideeën die bij deze tijd passen, willen helpen.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Marianne Smakman Penningmeester van de Oranjevereniging Strijen door een e-mail te sturen naar marianne.smakman@kpnplanet.nl

Ideeën Koningsdag 2020

Wij willen als vereniging graag jullie ideeën ontvangen om een gezellige Koningsdag in 2020 te organiseren in de Huiskamer van Strijen op de Kaai.

Ideeën kan je insturen door een e-mail te sturen naar marianne.smakman@kpnplanet.nl

Over de Oranjevereniging Strijen:

De Oranjevereniging Strijen is opgericht in 1925 en sindsdien heeft zij nagenoeg elk jaar de organisatie van Strijense festiviteiten die verband houden met het Huis van Oranje voor haar rekening genomen. Een jaarlijks hoogtepunt is dan ook de viering van  Koningsdag. Maar ook bij de Dodenherdenking op 4 mei, Bevrijdingsdag op 5 mei en bijzondere hoogtijdagen voor het Koninklijk Huis zoals huwelijken en kroningen is de vereniging actief.

Maar de activiteiten zijn niet alleen bedoeld om met de Oranjes mee te feesten en te gedenken. De vereniging wil nadrukkelijk een rol spelen bij het bevorderen van gemeenschapszin en saamhorigheid in Strijen. Daarom zoekt de vereniging contact met alle Strijenaren en werkt zij graag samen met andere verenigingen en bedrijfsleven.