Informatieavond verkeer en vervoer

6

20111201-155751.jpg

Tijdens een bijeenkomst op donderdag 8 december 2011 kunnen Strijenaren hun ervaringen en ideeën omtrent verkeer en vervoer kenbaar maken.

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) start binnenkort met het opstellen van een Regionaal Verkeers- en Vervoersplan. Met dit plan wordt naast de huidige situatie ook de verkeerssituatie voor de komende 10 tot 15 jaar in beeld gebracht. Het plan is met name gericht op de situatie op de wegen buiten de bebouwde kom.

Informatieavond
Op donderdag 8 december houdt het SOHW een informatieavond. Ook Strijenaren zijn van harte uitgenodigd om ervaringen en ideeën omtrent verkeer en vervoer kenbaar te maken. Het SOHW gaat graag met alle inwoners van de Hoeksche Waard in gesprek over zaken als files, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en vervoersontwikkelingen gekoppeld aan recreatie. De suggesties en opmerkingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

De avond start om 19.30 uur op de locatie Rijksstraatweg 3b, in Klaaswaal. Vooraf aanmelden is niet nodig. Bij afwezigheid kunnen suggesties alsnog gestuurd worden via de mail naar pvdgraaff@goudappel.nl.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.