Algemene Ledenvergadering Strijense IJsclub op vrijdag 1 december

52

STRIJEN – Op vrijdag 1 december a.s. zal de jaarlijkse ledenvergadering van de Strijense IJsclub worden gehouden in het Dorpshuis ‘Streona’ te Strijen. Aanvang: 20.00 uur.

Alle leden hebben inmiddels de convocatiekaart via de post mogen ontvangen, waarop de agendapunten staan vermeld. Ook onze nieuwe leden heten wij uiteraard van harte welkom.

Ondanks drie slechte winters hoopt het bestuur toch op een grote opkomst. Deze avond kunt u uw stem laten horen voor nieuwe ideeën, suggesties etc. Aan het eind van de avond zal er de traditionele gratis verloting plaatsvinden, waarbij niemand met lege handen huiswaarts keert.  Komt allen!

Het bestuur.

Meer informatie op: www.strijenseijsclub.nl en u kunt ons vinden op Facebook.