Fraudeurs doen zich voor als Evidesmedewerker

598

In ons verzorgingsgebied en met name in de regio Rijnmond krijgen wij momenteel weer meldingen van fraudeurs die zich voordoen als medewerker van Evides. Wees hier alert op en vraag de persoon altijd om een legitimatiebewijs. Als u het niet vertrouwt, laat de ‘medewerker’ dan vooral niet binnen. Neem contact met ons op.

Hoe herkent u een Evidesmedewerker

Medewerkers van Evides die werkzaamheden aan uw huisaansluiting of watermeter moeten verrichten, of Evidesmedewerkers die langskomen voor een openstaande rekening voor uw drinkwaterverbruik kunnen zich altijd legitimeren met een bedrijfspas. Ook zijn Evidesmedewerkers duidelijk herkenbaar aan hun Evideskleding. 
Ook personeel van aannemers die in opdracht van Evides werken, bijvoorbeeld voor het vervangen van uw watermeter, moeten zich kunnen legitimeren. Vraag dan ook altijd om deze legitimatie.

Bezoek wordt vooraf aangekondigd

Als een medewerker aan de deur komt en toegang tot uw woning nodig heeft, gebeurt dit nooit onaangekondigd. Wij informeren u hierover altijd vooraf per brief, tenzij het om een storing in de waterlevering of een lekkage gaat. Vraag altijd om legitimatie als iemand bij u aanbelt. Wij doen niet aan telefonische verkoop, dus geef geen persoonlijke gegevens door. Neem bij twijfel altijd direct contact met ons op.