Officiële opening expositie 215 jaar Overwater Rentmeesterij en Grondzaken in museum het Land van Strijen door wethouder Harry van Waveren.

83
Harry van Waveren, wethouder gemeente Hoeksche Waard opende de expositie

STRIJEN – Op zaterdag 6 april werd de expositie ‘215 jaar Overwater Rentmeesterij en Grondzaken’ officieel geopend door wethouder Harry van Waveren van de gemeente Hoeksche Waard. Als dank voor de inspanningen van de oudheidkundige vereniging werd het boekje ‘Strijensas als zelfstandige gemeente 1817-1855’ door Peter Overwater aan het museum ter beschikking gesteld. 

Aanleiding voor de expositie is het 215-jarig bestaan van Overwater Rentmeesterskantoor en Grondbeleidadviesbureau. Ter gelegenheid van dit jubileum werd het boekje ‘Strijensas als zelfstandige gemeente’ opnieuw uitgebracht. P.S. Overwater (1877-1956) beschreef omstreeks 1943/1944 in dit boekje het hoe en waarom van het instellen en weer opheffen van Strijensas als zelfstandige gemeente.

Het boekje geeft een beeld van de (grond)prijzen van die tijd en hoe een kleine lokale gemeenschap functioneerde. Aardig om te lezen is dat de gemeenteraad van Strijensas als argumenten tegen opheffing aanvoerde dat de afstand tot de burger groter zou worden en de kosten zouden oplopen. Waarbij het aardig is om te zien dat deze argumenten ook weer gebruikt zijn bij de recente discussie over de herindeling in de Hoeksche Waard.

Onder grote belangstelling van de medewerkers van kantoor Overwater en hun families werden de boekjes afgelopen zaterdag door Peter Overwater aan het museum ter beschikking gesteld. De boekjes zijn daar nu verkrijgbaar en tevens te downloaden via de website van het museum: https://www.hetlandvanstrijen.com/