Publicatie ontwerp-verkeersbesluit Bovenweg Strijen

336
© waterschap Hollandse Delta/Arco v.d. Ree

STRIJEN – De Bovenweg in Strijen is al enige tijd afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Mede vanwege de reparatiewerkzaamheden die het waterschap heeft uitgevoerd. Het waterschap wil deze situatie permanent maken en gaat daarom een verkeersbesluit nemen. Redenen hiervoor zijn de onwenselijke verkeerssituatie voor (brom)fietsers en de breedte van de weg. De Bovenweg wordt dan voor een gedeelte een (brom)fietspad. Hiermee wil het waterschap de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren.

De Bovenweg is een smalle verbindingsweg tussen Strijen en de Oudendijk. Gemotoriseerd verkeer kan via de Waleweg naar de Oudendijk. Ook de Hoekseweg en de Weelsedijk zijn alternatieve routes voor het doorgaand verkeer.
Bestemmingsverkeer op de Bovenweg blijft wel toegestaan. Zo blijven de aanliggende (landbouw)percelen bereikbaar vanaf de Oudendijk. Omdat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is en het aantal bestemmingen voor vrachtverkeer beperkt, wordt het vrachtwagenverbod ingetrokken

Voor dit verkeersbesluit heeft het waterschap gekozen voor een uitgebreide procedure. Zienswijzen kunnen tot en met 16 mei ingediend worden. Daarna volgt de behandeling en beoordeling van de zienswijzen en de definitieve vaststelling van het verkeersbesluit door het dagelijks bestuur. Indieners van een zienswijze worden geïnformeerd over het definitieve besluit en de beoordeling van de zienswijze. Tegen het definitieve besluit kan beroep bij de Rechtbank worden aangetekend.