Decor maken voor musical groep 8 de Parel in schuur bij een van de ouders…..

801
STRIJEN – Omdat ouders niet de school in mogen om te helpen bij het maken van het decor werd er gezocht naar een ‘veilig’ alternatief.Een van de ouders stelde zijn grote schuur ter beschikking, een andere ouder bracht de decorpanelen erheen en vervolgens werd er 3 weken lang onder begeleiding van een groepje enthousiaste ouders met groepjes leerlingen aan het decor gewerkt van de musical DE DIAMANTROOF.

 
Terwijl de ene helft van groep 8 les kreeg op school konden leerlingen uit de helft die thuis werkten in groepjes komen knutselen en verven!  Inmiddels is het decor zo goed als klaar en wordt het volgende week naar school gebracht.
 
Op de foto een groepje leerlingen voor een aantal decorstukken die klaar zijn met  op de voorgrond Yvonne van ‘t Hof die door de andere moeders de knutselkoningin wordt genoemd. Zij is het brein achter het ontwerp, aldus meester Bert van groep 8 die blij is met alle hulp om toch de musical nog door te laten gaan.
 
Alleen samen als ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen we er voor zorgen dat deze bijzondere periode in groep 8, zonder schoolkamp, toch nog iets moois, bijzonders wordt! Trots op de leerlingen en ouders van groep 8!