Zaaien eerste bloemrijke akkerrand 2022 in de Hoeksche Waard

40

Hoeksche Waard – Op vrijdag 22 april zaait de heer Berend Potjer, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met o.a. natuur in zijn portefeuille, officieel een akkerrand in. Deze akkerrand staat symbool voor het afsluiten van het akkerrandenbeheer in de periode 2016-2022.

Vanaf 2023 start onder invloed van het Europese landbouwbeleid een nieuwe periode van agrarisch natuurbeheer. CCHW hoopt dat de Hoeksche Waardse boeren ook vanaf 2023 bijen, vlinders, vogels maar zeker ook de inwoners van de Hoeksche Waard blij kunnen blijven maken met bloeiende akkerranden, zoals ze de afgelopen jaren hebben gedaan.

Datum van 22 april niet voor niets gekozen

CCHW, de coöperatie van boeren voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard, heeft de datum van 22 april bewust gekozen. 22 april is ook de Nationale Zaaidag voor bijen en vlinders, een initiatief van de Bijenstichting. Deze dag staat in het teken van het inzaaien van bloemstroken om bijen en andere insecten van voldoende voedsel te voorzien. Door gedeputeerde Potjer uit te nodigen om een akkerrand in te zaaien, wil CCHW aandacht vragen voor het belang van bloeiende planten in het landschap en voor de bijdrage die boeren hier ook aan leveren. De gedeputeerde zal bij het inzaaien worden geassisteerd door een heemraad van het waterschap Hollandse Delta en wethouders van zowel de gemeente Hoeksche Waard als de gemeente Goeree-Overflakkee.

Akkerranden zijn niet alleen goed voor insecten en vogels, maar dragen ook bij aan een goede waterkwaliteit en biodiversiteit in brede zin.

De akkerrand wordt ingezaaid bij de Hoeksche Hoeve aan de Boendersweg 36a in ’s-Gravendeel om 15.15 uur.

Laatste akkerrandenjaar huidige periode

Akkerranden vormen onderdeel van het agrarisch natuurbeheer, dat weer samenhangt met het Europese landbouwbeleid. Iedere 6 of 7 jaar wordt dit beleid geactualiseerd. Dit jaar is het laatste jaar van het akkerrandenbeheer van de beheerperiode vanaf 2016. Ook dat is aanleiding om bij het akkerrandenbeheer stil te staan. Met ingang van 2023 worden belangrijke wijzigingen in het EU landbouwbeleid doorgevoerd. Voor de boeren worden regelingen ingewikkelder in plaats van eenvoudiger. CCHW heeft het afgelopen jaar veel kritische kanttekeningen geplaatst bij het nieuwe beleid, omdat zij graag het agrarische natuurbeheer zoals dat in de loop van de jaren is opgebouwd verder wil ontwikkelen. Ingewikkelde regelgeving helpt daar niet bij. CCHW blijft zich inspannen hiervoor, zodat boeren ook in de nieuwe periode bloeiende akkerranden een plek kunnen geven op hun bedrijf.

CCHW is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en behartigt hiervoor de taken voor het weidevogel–  en het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard. CCHW is daarmee het aanspreekpunt voor de agrarische natuurontwikkeling in de Hoeksche Waard voor zowel Rijk, provincie, gemeente en EU en voor de (deelnemende) agrariërs.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.