15 Hoeksche Waarders waarvan 2 inwoners uit Strijen koninklijk onderscheiden tijdens Lintjesregen 2022

495
Foto Casper Streefkerk

Tijdens de Lintjesregen in gemeente Hoeksche Waard hebben 15 personen een koninklijke onderscheiding gekregen. Vandaag, op dinsdag 26 april werden 11 inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 4 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Aptroot speldde 12 van de decorandi tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Poort in Oud-Beijerland de versierselen op. Vóór 13.00 uur belde hij mevrouw Hordijk-Ruisch met het mooie nieuws dat zij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kon er deze dag niet bij zijn vanwege vakantie in het buitenland. 2 decorandi ontvingen de koninklijke onderscheiding van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam omdat zij in die gemeente actief zijn als vrijwilliger: mevrouw drs. Babel en meneer Quist (beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau). 

Mevrouw C. Voordendag-Smits (80 jaar, Strijen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Cornelia Voordendag-Smits is de oudste decoranda van deze Lintjesregen. Al meer dan 40 jaar bezorgt ze de bewoners van verzorgingshuis Hoge Weide in Strijen geluksmomentjes, onder meer met persoonlijke aandacht. Sinds 1980 helpt zij bij activiteiten voor de bewoners (bingo, spelletjes, de weeksluiting) en is ze organist bij de avondmaaldiensten. In coronatijd werd Corrie voorzanger bij de weeksluitingen en de bewoners raakten ontroerd door haar zangtalent. Al langere tijd bezorgt zij post en het maandblad ‘de Kandelaar’ voor de Hervormde gemeente Strijen. Ondanks haar hoge leeftijd bezorgt zij voor Museum het Land van Strijen vanaf 1983 tot heden de post en het verenigingsblad ‘de Heraut’. Dit scheelt de vereniging portokosten. Per maand gaan daar zo’n 8 uur in zitten, maar zij blijft dit doen zolang ze het nog kan.

De heer H.K. van der Waal (80 jaar, Strijen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Hugo van der Waal zet zich sinds 1980 in als vrijwilliger bij tennisvereniging LTC Maasdam. In de loop der jaren heeft hij verschillende functies gehad. In de jaren 80 was hij in 4 verschillende jaren penningmeester: in 1982, 1984, 1988 en 1989. De connecties die hij vanuit zijn werkzame leven als directeur van Meneba Rotterdam had, zette in om in 1991 voor het eerst een bedrijventoernooi te organiseren. In 1992 volgde de Sponsordag. Verder helpt hij mee de biljartcompetitie te organiseren en ondersteunt hij bij het klaverjassen en de bridgetoernooien. Ook is hij het vaste gezicht van de VUT-Masters, wanneer vutters uit de Hoeksche Waard zich bij LTC Maasdam verzamelen voor een potje tennis en een gezellig samenzijn. Sinds 2000 is Hugo een van de twee leden van de barcommissie. Ook heeft hij vele onderhoudsklussen gedaan. Dankzij hem is een streng beleid op het scheiden van afval doorgevoerd. Hij heeft zichzelf hiervoor als ‘Afvalmanager’ benoemd. In 1990 werd hem de staat van lid van verdienste toegekend. Aan slechts 2 leden is ooit die eer te beurt gevallen.

Mevrouw drs. N.L. Babel (60 jaar, Oud-Beijerland, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) 

Nancy Babel is sinds 1997 tot heden vrijwilliger bij de Stichting Fos’ten, een landelijke organisatie van oudere, Surinaamse vrouwen. Zij verzorgt trainingen voor vrijwilligers en ontwikkelde herinneringskoffers voor Creoolse en Hindoestaanse Surinamers, Turken, Marokkanen en Chinezen. De oude gebruiksvoorwerpen in de koffers roepen herinneringen bij mensen met beginnende dementie. Sinds 1999 tot heden is zij vrijwilliger bij en secretaris van de Stichting Prefuru, die activiteiten organiseert voor kwetsbare ouderen en oudere migranten. Nancy bedenkt onder andere activiteiten en verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen en mantelzorgers. Daarnaast draait zij sinds 2000 tot heden bij het Maatschappelijk Ondersteunings Bureau in Rotterdam af en toe mee bij de dagopvang. Sinds 2001 tot heden deelt zij haar expertise vanuit de dagopvangprojecten voor oudere migranten op het jaarlijkse congres van het European Network on Intercultural Elderly Care. Als medeoprichter van de Stichting Nosce Orbis in Rotterdam was zij van 2002 tot 2021 voorzitter. Zij coördineerde onder andere het vervoer van kwetsbare ouderen naar de dagopvang en organiseerde trainingen voor de chauffeurs. Sinds 2007 tot heden is zij ‘bruggenbouwer’ bij het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten. Zij verzorgt voorlichtingen en workshops voor de opvanglocaties in Rotterdam en Dordrecht

De heer G.W. van den Hoogen (59 jaar, Zuid-Beijerland, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Gerrit van den Hoogen is vanaf 1999 vrijwilliger bij de Zuid-Beijerlandse Voetbalvereniging Hercules ZBVH. Voor deze club zette hij zich onder andere in als jeugdtrainer, keeperstrainer van de herenselectie, trainer van een dameselftal en hoofd van de onderhoudscommissie. Tot op heden neemt Gerrit verschillende klussen op zich, uiteenlopend van schilderen tot aan het onderhoud van de sportvelden en het clubgebouw. Ook voor schoonmaakwerkzaamheden, het ophangen van reclameborden en het uitzetten van jeugdvelden op de zaterdagochtend draait hij zijn hand niet om. Hij is lid van verdienste, een predicaat dat slechts voor een zeer selecte groep (oud)leden is weggelegd. Er is een beker in de regionale competitie naar hem vernoemd: de ‘Walter van den Hoogen-bokaal’. In 2019 is hij als ‘topvrijwilliger en clubicoon’ benoemd tot Zuid-Beijerlander van het jaar. Thuis wordt gezegd dat “hij overdag werkt, thuis slaapt en de overige vrije uren te vinden is op de voetbalvereniging.”

De heer W. Jakma en mevrouw G.E.M. Jakma-van Haastert (beiden 73 jaar, Puttershoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Wouter en Gabrielle Jakma zijn al jaren actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. OBS Het Driespan in Puttershoek kon van 1977 tot 1991 op hen rekenen. Als lid en penningmeester van de oudercommissie heeft meneer Jakma bijgedragen aan het organiseren van activiteiten. Mevrouw Jakma was daar hulp- en leesmoeder en hielp ook mee met het organiseren van activiteiten. Sinds 1982 tot heden zijn ze vrijwilliger bij Parochie De Heilige Familie in Puttershoek. Meneer als lid van diverse werkgroepen en lid en voorzitter van de kerkwijkraad. Mevrouw als catecheseleider en voorganger. Verder bezoekt zij zieken en ouderen en zet zij zich in voor ouderenmiddagen. Allebei zijn ze medeorganisator van parochiedagen, bezorger van het parochieblad en verrichten zij schoonmaak-werkzaamheden. Van 1985 tot 1991 was Wouter voorzitter van Honk- en Softbalvereniging the Blue Hitters in Maasdam. Hij heeft de bestuurlijke basis gelegd voor de nieuwbouw van het honkbalterrein. Mede door zijn inspanningen kon het voormalige hockeyveld worden omgevormd tot een honk- en softbalveld en een nieuw clubhuis worden gebouwd. Gabrielle begeleidde in die periode jeugdteams en was kantinebeheerder. Van 2018 tot heden is het echtpaar lid van de Werkgroep Schouteneinde.

Als bewoners van de oude, historische dijk in Puttershoek denken zij met de gemeente mee over de herinrichting daarvan. Tijdens de bestratingswerkzaamheden is meneer Jakma contactpersoon voor de bewoners, de aannemer en de gemeente. Mevrouw is lid van de Groengroep Schouteneinde en draagt in die rol bij aan het onderhouden van het groen.

Mevrouw G.W. Hordijk-Ruisch (53 jaar, Nieuw-Beijerland, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Gerritje Hordijk-Ruisch is vanaf 1991 betrokken bij de Hockeyclub de Hoeksche Waard in Mijnsheerenland, als jeugdbestuurslid, trainer en coach. Daarnaast was zij lid van de jeugd- en sponsorcommissie en draaide ze bardiensten. Sinds de oprichting van de Stichting Kids Unlimited in 2008 is zij daar actief als adviseur en zet zij zich in voor de fondsenwerving. In 2008 werd zij bestuurslid bij de Stichting Dichter bij de Molen (tot 2018), waarvan sinds 2017 in de rol van voorzitter. De stichting organiseert jaarlijks het Bram Roza Festival, een poëzie- en cultuurfestival op ’t Gors in Nieuw-Beijerland. Zij zet zich in voor het organiseren van culturele activiteiten voor kinderen en mensen met een beperking en het werven van sponsoren en fondsen. Ook helpt zij bij de inrichting van het festivalterrein en de organisatie van het Bram Roza Café. Renee is een van de oprichters, en aanvoerder van de plannen daarvoor, van de Stichting Zomerkind in Nieuw-Beijerland. Van 2010 tot 2017 is zij voorzitter geweest. Zij zette zich onder andere in voor de verbouwing van een leegstaande aula tot het dagverblijf met therapeutisch zwembad voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (opening in 2013). Daarnaast professionaliseerde zij de stichting. Van 2013 tot 2018 was zij bestuurslid van de Stichting Tegen Windturbines aan het Spui in Nieuw-Beijerland. Daarnaast was zij van 2015 tot 2018 presentator bij de Stichting Omroep Hoeksche Waard. In 2015 richtte zij de Stichting Veine op, die onder andere Veinedagen organiseert. Tot heden is zij de hoofdredacteur van VEINE Magazine, met informatie voor ouders/verzorgers van kinderen met een beperking. In 2017 hielp zij mee de Stichting Halte Zomervilla op te richten, een woon- en logeerhuis voor ernstig meervoudige beperkte jongeren in Nieuw-Beijerland. Via de Stichting Zorgstation HW, waarvan zij sinds 2017 voorzitter is, kunnen ouders en verzorgers de zorg inkopen die zij nodig hebben voor hun kind. Renee is de mede-initiatiefnemer van en sinds 2019 bestuurslid van de Stichting De Zeeland in Puttershoek. Deze stichting heeft als doel het laagdrempelig aanbieden van recreatievaarten aan mensen met een beperking. Dit alles doet zij naast de zorg voor haar dochter met een ernstige meervoudige beperking (geboren in 2003). 

De heer J.W. Koedood (45 jaar, Heinenoord, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Jan Willem Koedood is de jongste decorandus van deze Lintjesregen. Hij hielp in 1988 als 11-jarige vrijwilliger al bij ponyclub de Hoefslag in Barendrecht. In 1994 ging deze over in de landelijke rijvereniging en ponyclub Mazeppa. Hij organiseerde tot 2004 wedstrijden en ponykampen en zorgde voor het onderhoud van de kantine en de rijbak. In 2 periodes, van 2004 tot 2008 en van 2011 tot heden was en is hij voorzitter van de Landelijke Ruitersportvereniging en Ponyclub De Develruiters in Heerjansdam. Onder zijn leiding is de vereniging professioneler geworden en mag De Develruiters al een aantal jaar de Regiokampioen-schappen dressuur paarden en pony’s van Zuid-Holland organiseren. Sinds 2012 is Jan Willem bestuurslid van de Stichting Ruitersport Heerjansdam en omstreken. Hij realiseerde mede de modernisering van de springtuin, de aanleg van een extra buitenbak en de nieuwe kantine. Vanaf 2015 is hij betrokken bij het ontwikkelen van het Internationaal Hippisch Kennis- en Innovatiecentrum Equestrum in Vlaardingen, dat onder andere een hippische opleiding voor de paardensport op mbo-niveau realiseerde. In de periode 2016 tot 2020 was hij actief als vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), regio Zuid-Holland (die meer dan 20.000 paardensporters vertegenwoordigt). De eerste 2 jaar als bestuurslid en de laatste 2 jaar als vicevoorzitter en manager Sport. Van 2016 tot 2020 was hij voorzitter van de Kring Oost Maas en Merwede van de KNHS. Hij had een leidende rol in de fusies van de kringen naar het regionale concept. Ook is hij sinds 2020 tot heden voorzitter van de raad van commissarissen van de Zorgboerderij Horses & Co, een zorg- en leerboerderij voor orthopedagogiek in Heerjansdam.

 

Mevrouw G. van Meijeren-Touwslager (76 jaar, Puttershoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Grietje van Meijeren-Touwslager was van 2001 tot 2018 in Rotterdam vrijwilliger bij verpleeghuis De Steenplaat van Humanitas. Zij repareerde daar kleding en creëerde gezellige koffiemomentjes voor de bewoners. Bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem hielp zij van 2008 tot 2016 mensen met een beperking bij diverse activiteiten en dagtripjes. Ook ging ze 7 keer mee met georganiseerde reizen. Van 2010 tot op de dag van vandaag is Grietje actief voor Zorgwaard in Huys te Hoecke in Puttershoek. Zij bezoekt palliatieve cliënten, ondersteunt de puzzelclub, helpt bij grote activiteiten en schenkt koffie op de afdelingen. In het verleden hielp zij ook bij andere activiteiten, zoals de creavereniging en vaarvakanties voor cliënten op het hospitaalschip Prins Willem Alexander. Bij de Stichting Welzijn Binnenmaas (sinds 2013 Stichting Welzijn Hoeksche Waard) was zij van 2012 tot 2019 chauffeur voor mensen die door ziekte, leeftijd of tijdelijk minder mobiel waren. Het achterplaatsje van haar woning in de Wijk van je leven grenst aan een kinderdagverblijf, waar zij regelmatig op bezoek ging als voorleesoma.

Mevrouw M.B. Naaktgeboren-van Everdingen (55 jaar, Piershil, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Maaike Naaktgeboren organiseerde van 2000 tot  2018 activiteiten voor kinderen, volwassenen en ouderen voor de Stichting Welzijn Hoeksche Waard (en rechtsvoorganger). Daar was ze eveneens actief als vrijwilligerscoördinator. Als bestuurslid van Oranjevereniging Piershil is zij sinds 2000 verantwoordelijk voor het ophalen van de jaarlijkse contributie, het organiseren van de seniorenmiddag en het beheer van de Oranjekraam. In de periode 2007 tot 2011 begeleidde Maaike activiteiten bij woonzorgcentrum Heemzicht in Piershil. Bij de Zonnebloem, afdeling Korendijk is zij vanaf 2011 activiteitencoördinator en bezoekvrijwilliger. Ook gaat zij als begeleider mee met Zonnebloemvakanties. Van 2012 tot 2020 was zij vrijwilliger bij het Rode Kruis, waar ze hielp bij activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Naast haar werk als activiteitenbegeleider bij Herbergier Piershil – een kleinschalige woonvorm voor mensen met geheugenproblemen – staat zij sinds 2014 ook altijd klaar om als vrijwilliger wat extra’s voor de bewoners te doen of te organiseren.

De heer C.P. Quist (70 jaar, Oud-Beijerland, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Cor Quist is sinds 1996 actief als vrijwilliger bij de Stichting Vesting Hoek van Holland, die het

Atlantikwallmuseum beheert en exploiteert. Hij heeft een zeer grote rol gespeeld bij het behouden van dit stukje erfgoed. Van 1998 tot 2003 was hij conservator en bestuurslid en sinds 2003 tot heden is hij voorzitter. Hij zette zich in die rol in voor de verdere ontwikkeling van het museum. In 2006 werd een bunker aan de Noorderpier betrokken, waardoor het museum flink kon uitbreiden. Lange tijd wist Cor de toegang tot het Atlantikwallmuseum gratis te houden. Toen dit niet meer kon, zette hij zich ervoor in om mensen met een klein budget toch toegang te geven. Speciale wensen van mensen met een fysieke of visuele beperking en terminaal zieken voert hij altijd uit. Door zijn inspanningen wees de provincie de Atlantikwall in 2013 aan als een van de erfgoedlijnen waarin geïnvesteerd zou worden. Hij zette zich in voor het behoud van het militair erfgoed en in 2019 plaatste de gemeente Rotterdam alle bunkers in het Voorduin in Hoek van Holland op de gemeentelijke monumentenlijst. Hierdoor werd de sloop afgewend.

De heer J. Saarloos (65 jaar, Zuid-Beijerland, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Jan Saarloos is al een halve eeuw vrijwilliger bij de Protestantse Kerk van Zuid-Beijerland (en voorheen de Gereformeerde Kerk van Zuid-Beijerland). Sinds 1972 is hij actief in verschillende functies. In het begin gaf hij leiding aan tienerclubs, was hij kampleider en voorzitter van de jeugdraad. Van 1982 tot 2020 was hij (jeugd)ouderling, diaken, kerkrentmeester en voorzitter van de Kerkenraad. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de nieuwbouw van het verenigingsgebouw. Op dit moment is hij lid van de taakgroep Beheer en sinds 2019 is hij koster. Van 1995 tot 2019 was Jan vrijwilliger bij de Christelijke Muziekvereniging Crescendo in Zuid-Beijerland. Hij zette zich in voor de maandelijkse oud-papieracties en zorgde voor de opbouw van de zaal voor het jaarlijkse concert ‘Crescendo in Concert’. Daarnaast speelde hij in 1995 een belangrijke rol in de totstandkoming van de nieuwbouw van het muziekcentrum. Een jaar lang was hij bezig met het realiseren van de gehele elektra-installatie van het gebouw.

Mevrouw M.E. Toet-Schuijtemaker (72 jaar, Oud-Beijerland, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Maria Toet-Schuijtemaker zorgt sinds 2002 voor haar broer met sociale beperkingen in het autistisch spectrum en die de ziekte van Alzheimer heeft. Zij is eerste aanspreekpunt voor de verzorging van de Open Waard en behartigt zijn financiële belangen. Sinds 2004 levert Maria een belangrijke bijdrage aan de kantkunst. Van 2004 tot 2012 was zij bestuurslid en voorzitter (vanaf 2006) van de Landelijke Organisatie Kantkunst Nederland (LOKK). Onder haar leiding werd samengewerkt met de Internationale Kantorganisatie, de OIDFA. Meerdere keren was zij betrokken bij de organisatie van het textielfestival in de Pieterskerk in Leiden. Van 2012 tot 2016 was zij bestuurslid en voorzitter (vanaf 2013) van de Stichting Cultureel Erfgoed LOKK. Sinds 2016 is zij voorzitter van de Kantkring De Waaier in Harmelen. Ook is zij vrijwilliger bij de Stichting Zomerkind en helpt zij intensief bij de zorg voor een van haar 9 kleinkinderen, Lisanne, die meervoudig gehandicapt is.

De heer L. Vermaas (71 jaar, Oud-Beijerland, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Leen Vermaas speelt sinds 1992 een belangrijke rol in het kerkenwerk. Al 30 jaar is hij vrijwilliger bij de Protestantse gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland en de betreffende voorgangers. Tot 2021 was hij penningmeester van het college van Diakenen en was hij met allerlei activiteiten leidend als diaken van dienst. Hij ondersteunde jarenlang verschillende taakgroepen. Tot op de dag van vandaag biedt hij praktische hulp bij armoedebestrijding, neemt hij deel aan de organisatie van talloze diaconale activiteiten en doet hij ondersteunend werk voor de voedselbank. Van 2006 tot heden is Leen daarnaast vrijwilliger bij en penningmeester van de Wereldwinkel  Oud-Beijerland. In drukke tijden staat hij als verkoopmedewerker in de winkel. Ook is hij betrokken bij de inrichting en het onderhoud van het winkelpand, de inkoop van de artikelen en het beheer van de website (2006-2013). Zelfs toen hij in 2013 getroffen werd door een hersenstaminfarct heeft hij nooit opgegeven. Met hulp van zijn dochter deed hij in het ziekenhuis de belastingaangifte voor de Wereldwinkel.

 

Mevrouw J. Wijsman-Tanis (79 jaar, Klaaswaal, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Jannetje Wijsman-Tanis begon in 1990 als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland, afdeling Hoeksche Waard. Lange tijd ondersteunde en begeleidde zij asielzoekers en statushouders. Later heeft zij dat op persoonlijke titel voortgezet. Tot 2018 hielp zij onder andere een Vietnamees paar, families uit voormalig Joegoslavië en een gezin uit Somalië met de inrichting van hun huis, met de administratie en bij afspraken. Zij speelde een belangrijke rol bij hun inburgering. Van 2001 tot 2019 was Jannie vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Hoeksche Waard. Totdat de rolstoelbus van het Rode Kruis in 2008 ten einde kwam, vervoerde zij daarmee mensen door de Hoeksche Waard. Van 2014 tot 2019 was zij voor het Rode Kruis activiteitenbegeleider in het Korstanjehuis in Klaaswaal. Sinds 2004 tot heden is zij vrijwilliger bij de Stichting MEE Plus mantelzorg en vrijwilligersondersteuning, afdeling Hoeksche Waard.  Daar biedt zij ondersteuning aan mantelzorgers, zodat deze even tijd voor zichzelf hebben. Daarnaast is zij van 2009 tot heden vrijwilliger bij Zorgwaard, locatie Bliekenhof in Klaaswaal. Zij helpt het personeel bij de verzorging van de bewoners, leest voor en houdt de bewoners gezelschap.

De speech van burgemeester Aptroot is hier te lezen.

 


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.