Breedtes randweg Strijen

56

Aanleg randweg Strijen.

De gemeente Strijen krijgt regelmatig vragen over de breedte van de nieuwe randweg. De rondweg krijgt straks namelijk twee functies.
Om die reden wordt de weg in twee verschillende breedtes uitgevoerd, variƫrend tussen 6.20 meter en 6.60 meter.

Zuidelijk
Het zuidelijke deel (tussen de Schelpweg en de Weelsedijk) wordt een zogenaamde erftoegangsweg, waar een maximale snelheid van 60 kilometer/uur gaat gelden. De weg krijgt hier een breedte van 6.20 meter. Dit valt ruim binnen de richtlijnen die voor dit type wegen geldt, namelijk tussen de 4.50 meter en 6.20 meter. In overleg met het waterschap is afgesproken op dit deel geen fietsers toe te staan. Daar deze door de aangrenzende wijk Land van Essche kunnen rijden. Landbouwverkeer is hier wel toegestaan.

Op het noordoostelijke deel van de randweg (tussen de Schelpweg en de Oud-Bonaventurasedijk) mag 80 kilometer/uur worden gereden. Deze weg doet dan ook dienst als gebiedsontsluitingsweg. Dit houdt in dat het asfalt hier een afmeting krijgt van 6.60 meter. Tevens komen er gescheiden rijbanen voorzien van een dubbele middenstreep. Langzaam verkeer, zonder speciale ontheffing, wordt niet toegestaan. Ook dit deel randweg voldoet daarmee aan alle landelijke normen.

Indicatie
De erftoegangswegen Weelsedijk en de Strijensedijk zijn, ter indicatie, momenteel respectievelijk gemiddeld 6.10 meter en 6.00 meter.