Nieuwe straatverlichting in Mookhoek

3

De hoge lantaarnpalen in Mookhoek worden korter.
Deze week wordt de openbare verlichting langs de Mookhoek en een gedeelte van de Strijensedijk, binnen de bebouwde kom, vervangen.

De bestaande lichtmasten zijn tien meter hoog. De nieuwe masten worden zes meter hoog, waardoor ze onder de takken van de bomen blijven en de rijbaan zodoende beter verlichten.

De bestaande armaturen zijn voorzien van een lage druk natriumlamp. Dit gaf een oranje-geel licht. Voor betere kleurherkenning en sociale veiligheid is gekozen andere lampen toe te passen. Deze zogenaamde PLL-armaturen zorgen voor een helder wit licht en zijn energiebesparend. Ter plaatse van het voetpad onderlangs de dijk (ter hoogte van de kerk) worden vijf extra lichtmasten geplaatst. Dit worden masten van vier meter met een kegelarmatuur.

De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd, waarbij het verkeer gewoon door kan rijden. Bewoners zullen minimaal overlast ondervinden.