Subsidie voor zonnepanelen vanaf januari 2012

3

Zonnepanelen op het dak.

Inwoners en bedrijven uit de gemeente Strijen die vanaf 1 januari 2012 onder meer zonnepanelen en/of isolatie aanbrengen kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Deze regeling is opgenomen in het Maatregelenplan Duurzaamheid dat de gemeenteraad op 28 juni 2011 vaststelde. In het plan zijn activiteiten opgenomen die bijdragen aan de duurzaamheid van de samenleving. Eén van de activiteiten is het beschikbaar stellen van subsidie aan inwoners en ondernemers in het midden en kleinbedrijf om hen te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen. Op dinsdag 29 november a.s. om 20.00 uur behandelt de gemeenteraad de Subsidieverordening Duurzaamheid.

Na opening van de vergadering, onder agendapunt 3, is het mogelijk voor inwoners van Strijen het woord te voeren. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk om 09.00 uur op de dag van de vergadering melden bij raadsgriffier M.A. Bourdrez; telefoon 078-6748204, e-mail raadsgriffier@strijen.nl. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord.

Hieronder de onderwerpen die onder meer aan de orde komen. De volledige agenda is terug te vinden in het vergaderschema.
– Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen
– Tussentijdserapportage 2011-II
– Statutenwijziging Stichting Acis
– Organisatie Regionale Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Vindt u het leuk om als inwoner van Strijen eens een kijkje te komen nemen bij een raadsvergadering, dan bent u van harte uitgenodigd


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.