Ingezonden bericht: Een tweede supermarkt in Strijen? Ja, natuurlijk!

5

imagesDit is ook de reden  dat ik al in 2009 een verzoek heb ingediend om op het terrein van de Striene  twee supermarkten te laten bouwen. Een full service supermarkt Albert Heijn en een discounter zoals de Aldi of Lidl. Het plan was om in de huidige AH een aantal winkels te vestigen zoals Etos, Blokker, Bruna, Hema met daarbij een aantal kleinere speciaalzaken. Na een uitvoerige discussie die bijna twee jaar duurde heeft de gemeenteraad helaas toen anders besloten. Op het terrein van de Striene mocht géén  supermarkt(en) komen. 

Als gevolg hiervan moesten de plannen toen worden herzien; er zou immers wel uitgebreid worden om de bewoners van Strijen van een goede supermarkt-voorziening te kunnen blijven voorzien. Echter juist op dat moment nam C1000 (Oranjestraat) contact met mij op met het verzoek om het huurcontract over te nemen omdat zij in Strijen wilden stoppen. Op dat moment was er geen andere supermarkt geïnteresseerd om zich in Strijen te vestigen. Een en ander heeft geresulteerd in overname van het huurcontract zodat we tijdelijk de Blokker, Etos en Bruna hierin kon huisvesten. Wanneer er een geschikte kandidaat gevonden is voor de Oranjestraat kan het pand binnen ruim een jaar weer beschikbaar zijn. Het pand beschikt namelijk nog steeds over een supermarktbestemming, iets wat vandaag de dag niet zomaar te verkrijgen is.

Dan waarom ben ik tegen de huidige plannen voor een supermarkt op de Striene?

De belangrijkste reden hiervoor zijn het voorkomen van leegstand en parkeerproblemen.De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels vastgesteld dat er in Zuid-Holland alleen maar winkels gebouwd mogen worden als er elders in de gemeente geen ruimte meer is. Dat is er  in Strijen dus wel, te weten de Oranjestraat. Dat betekent als het huidige plan doorgaat bij het bouwen van een nieuwe supermarkt er straks weer honderden vierkante meters in Strijen leeg komen te staan. Strijen is bovendien een zogenaamde krimpgemeente, dat betekent dat het aantal inwoners naar verwachting de komende jaren enkel zal afnemen waardoor een derde supermarkt niet levensvatbaar is.

In de huidige bouwplannen van  de nieuw te bouwen supermarkt  wordt daarnaast te weinig rekening gehouden met voldoende parkeercapaciteit, waardoor de huidige parkeerplaats onvoldoende kan worden uitgebreid.  Het gevolg is dat u straks moeilijk of niet meer kan parkeren wanneer bij ons of bij de nieuwe discounter boodschappen gaat doen. Dit zal nog eens verergeren wanneer de nieuwbouwplannen voor de Kerkstraat klaar zijn.

Ik ben er niet op uit om de plannen te vertragen, maar op dit moment kan ik alleen maar aan de Raad van State vragen om een oordeel te vellen over de mijns inziens onjuiste locatie van de tweede supermarkt. Nogmaals ik ben niet tegen een tweede supermarkt, ik ben er voor maar wel op de goede plaats en zonder het creëren van onnodige parkeeroverlast! We kunnen immers binnen een jaar een tweede supermarkt in Strijen op de Oranjestraat hebben zonder dat dat ten koste gaat van het huidige winkelbestand en bijbehorende parkeergelegenheid.

Met vriendelijke groet,

Bram de Jong
Albert Heijn Strijen