Knelpunten fietsroutes in de Hoeksche Waard door het SOHW in beeld gebracht

152

Het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) zet zich samen met de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard in voor de verdere verbetering van verkeer en vervoerszaken binnen de Hoeksche Waard. Zij werkt daarvoor nauw samen met partners in de regio zoals  Rijkswaterstaat, het waterschap Hollandse Delta en de provincie Zuid-Holland. 

Wij vinden het belangrijk u als bewoner te betrekken bij dit proces. Ervaart u als fietser knelpunten in uw dorp of op fietsroutes in de Hoeksche Waard en/of heeft u ideeën voor verbeteringen?  Dan bent u van harte welkom op de bewonersavond die de gemeente Strijen met het SOHW organiseert op woensdag 13 juni 2018. De avond is van 19:00 uur tot 21:00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Waleplein 2, Strijen.

Aanmelden

U kunt zich tot 24 mei aanmelden voor de bewonersavond door een mail te sturen aan info@strijen.nl. Mocht de avond vanwege een te lage opkomst niet doorgaan, dan zoeken we een alternatief: ook in de overige gemeenten in de Hoeksche Waard vinden bewonersavonden plaats. Ook kunt u nu al gebruik maken van een online-formulier om uw knelpunten of suggesties kenbaar te maken: fietsersbond.verbeterdebuurt.nl. Mocht u niet naar de bewonersavond komen maar wel het onderzoeksrapport willen ontvangen, geeft u dat dan in de e-mail aan s.v.p.

Doel

Op de bewonersavond informeren we u over het onderzoek naar veelgebruikte fietsroutes dat wij laten uitvoeren door adviesbureau TRIDÉE en de knelpunten die op deze routes worden ervaren. Daarbij gaat het zowel om fietsroutes voor woon-werk- en woon-schoolverkeer, als om recreatieve fietsroutes. Ook worden de fietsvoorzieningen bij bushaltes en recreatiepunten onderzocht. Uiteraard horen we op deze avond ook graag welke knelpunten u ervaart. Uw opmerkingen, knelpunten en/of problemen betrekken wij bij het onderzoek. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag waar uitbreiding van het fietsnetwerk wenselijk is en welke verbeteringen van bestaande routes nodig zijn. 

Vervolgens wordt verkend hoe de knelpunten opgelost kunnen worden met passende maatregelen, zoals een veilige inrichting of alternatieve route. Alle deelnemers ontvangen na de zomer het eindrapport per e-mail.

Gebiedsprogramma Hoeksche Waard 

Dit project is onderdeel van het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard waarin de regio samenwerkt met de provincie Zuid-Holland. Doel van het programma: de economische vitaliteit van het gebied versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau houden. Dit wordt gedaan door bestaande gebiedsvisies, activiteiten en ontwikkelingen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar meer gaan ondersteunen en beter op elkaar aansluiten.