Bijeenkomst: Natuurvriendelijke oever Strijense haven

68

STRIJEN – Donderdagavond 3 oktober geven deskundigen u uitleg over het maken van een natuurvriendelijke oever (NVO) bij de Strijense haven. Deze oever komt parallel aan de Schenkeldijk in de Nieuwe Haven in Strijen te liggen. De inloop-avond is in het Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen.

Natuurvriendelijke oever

Om de water- en natuurkwaliteit te verbeteren leggen wij ‘natuurvriendelijke oevers’ aan. Kenmerkend voor een ‘nvo’ is de geleidelijk aflopende oever. Deze zorgt voor meer leefmogelijkheden voor waterplanten, vissen en andere waterdieren.

Europese regels

De natuurvriendelijke oevers worden ingericht om te voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW). Dat zijn Europese afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren waaraan alle overheden moeten voldoen. In het kader van die KRW voert Hollandse Delta regelmatig projecten uit.

NVO Strijense haven

Voor de aanleg van deze NVO zijn meerdere plekken onderzocht en is uiteindelijk gekozen voor een oever parallel aan de Schenkeldijk in de Nieuwe Haven, Strijen. Uit gesprekken met verschillende grondeigenaren is gebleken dat de huidige locatie het meest geschikt is.

Het waterschap is van plan om de NVO in kwartaal 4 van 2019 te realiseren. 

Inloopavond

Op donderdag 3 oktober organiseren wij een inloopbijeenkomst om u te informeren over het werk. U bent tussen 18.30 uur en 20.30 uur welkom op het Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen.

Aanmelden

Graag horen wij voor aanvang of u van plan bent langs te komen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar R.Boogert@wshd.nl