Toekomstige versterking van de boezemkade De Keen nabij gemaal Overwater in Strijen

148
Foto: Google streetview

STRIJEN – Het waterschap Hollandse Delta is onlangs gestart met het project van de versterking van de boezemkade de Keen nabij het gemaal Overwater in Strijen. Allereerst doet het waterschap verkennend onderzoek om te bepalen of en zo ja waar welke versterkingen nodig zijn.

Het kan daarom voorkomen dat u in de komende maanden werknemers in opdracht van het waterschap op particuliere grond ziet lopen. Overigens kan het nog enige tijd duren voordat gestart wordt met eventuele werkzaamheden.