Kwaliteitsimpuls centrum van Strijen

1

De kansen op een nog aantrekkelijker winkelgebied in het centrum van Strijen nemen vanaf volgend jaar verder toe.

Daartoe zet ondernemend Strijen donderdag 8 december aanstaande een handtekening onder een nieuwe uitvoeringsovereenkomst.

De overeenkomst, mede ondertekend door de gemeente Strijen, is gebaseerd op de Experimentenwet Bedrijven Investeringszone (BIZ). Het is een instrument om binnen een bepaald winkelgebied ondernemers mee te laten betalen om de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied een stimulans te geven. Het initiatief is uitgegaan van drie plaatselijke ondernemers in samenwerking met de Strijense Winkeliersvereniging.

De prestatieafspraken uit de overeenkomst houden onder meer in dat de nieuwe Stichting Strien….… Graag gezien!!! zich inspant om draagvlak te creëren voor de heffing van een bijdrage door winkels en bedrijven. De gemeente doet al het mogelijke om te komen tot een vaststelling van de Verordening BI-Zone Centrum van Strijen 2012. In de uitvoeringsovereenkomst is ook een omschrijving opgenomen van het gebied waarop de overeenkomst betrekking heeft.

De uitvoeringsovereenkomst en de verordening zijn pas van kracht na voldoende steun volgens een verplicht te houden draagvlakmeting. De gemeente zorgt daarna voor de inning van de bijdrage van alle ondernemers in de BI-zone. Deze inkomsten komen ten goede aan de stichting, die daarmee de afgesproken activiteiten uitvoert.

Bron: Gemeente Strijen